Bitcoin news – live: BTC price slide causes heavy losses to crypto market

BY- Admin

18 Dec, 2021

Bitcoin news – live: BTC price slide causes heavy losses to crypto market

The price of bitcoin has seen a steady start to the week, though some crypto analysts have predicted a volatile few weeks ahead.

After a strong start to February, which saw the cryptocurrency recover from six-month lows at the beginning of 2022, BTC has settled in the $41,000 to $45,000 range.

Các loại tiền điện tử khác nhau cũng tương ứng ổn định, với Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) và Cardano (ADA), tất cả đều biến động ít hơn 1% vào thứ Hai.

Khoảng thời gian yên bình này có thể sớm bị gián đoạn sau khi xuất hiện các báo cáo rằng BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch cung cấp giao dịch tiền điện tử cho khách hàng của mình.